Jak “nie-pracownik” może walczyć o swoje prawa?

Pracujesz dla firmy na tzw. “kontrakcie”, czyli na działalność gospodarczą, przez zewnętrzną firmę, która “podnajmuje” Cię Twojemu właściwemu pracodawcy. Jest to fikcyjne samozatrudnienie, które stanowi obejście przepisów Kodeksu Pracy. Może Ci się to wydawać korzystne, dopóty, dopóki nie masz problemu z przedłużaniem umów przez pracodawcę i dopóki jesteś pewien/a swojej mocnej pozycji na rynku pracy.

Gdy nagle dowiesz się, że Twoja umowa nie zostanie przedłużona, wiedz, że przysługuje Ci prawo do odwołania się do Sądu Pracy o uznanie stosunku pracy łączącego Cię z faktycznym pracodawcą. Dzięki temu, możesz dochodzić swoich praw pracowniczych.

Zapoznaj się ze wzorem pozwu oraz szczegółami prawnymi.

Zobacz też więcej informacji, dlaczego powstała ta strona, oraz przejrzyj tekst ulotek, oraz materiały graficzne.

Korzystając z formularza mailowego, możesz wysłać protest do firmy ROCHE.

Według opinii Międzynarodowej Organizacji Pracy, pracownicy zatrudnieni na fikcyjnym samozatrudnieniu mogą też skorzystać z prawa do zakładania związków zawodowych.